Ku dhe Kur ?

Ku dhe Kur ?

Palestra e Sporteve “B.Selishta-PETRITI” Gjilan, ku fëmijët ushtrojnë të ndarë nëpër grupe nga 20 – 25 vetë në orare të ndryshme. Ushtrimet janë në kohëzgjatje 1 orë me trajnerët e kualifikuar dhe pajisjet më të mira të nevojshme për të punuar me kategoritë e reja,

 

Dy herë në javë  prej orës 10:00 dhe 11:00 mvarësisht prej grupeve dhe moshës nga ana fëmijëve.

 

Pagesa mujore është:

 

Ø 10 euro në muaj për një fëmijë,

 

Ø Nëse janë familjar të ngushtë 15 euro për te dytë.